Direct access to content

Som una fundació privada sense afany de lucre, d’abast català, que donem suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu.

Aquest acompanyament l’exercim en base a les figures jurídiques de suport establertes al Codi Civil Català.

A La Tutela també informem i acollim les famílies i les persones amb diversitat funcional.

Missió

Acompanyar les persones amb diversitat funcional que necessiten suport, promoure’n la seva autonomia, assegurar-ne el benestar i defensar els seus drets i llibertats amb l’objectiu d’assolir la seva plena inclusió en la societat.

Visió

Treballem per a potenciar i desenvolupar les capacitats de les persones que acompanyem per a què cadascuna d’elles pugui prendre les seves pròpies decisions i traçar el seu projecte de vida.

Valors

• Compromís social
• Responsabilitat
• Respecte a la diferència
• Innovació i recerca
• Sensibilització per la transformació social

Filosofia de treball

Des de l’any 2008, amb l’adhesió d’Espanya a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de Nacions Unides (N.Y. 2006), les entitats tutelars promovem la implantació del canvi de paradigma que significa passar d’un model de substitució en la presa de decisions a un altre basat en el respecte de la voluntat i de les preferències de la persona.

La Convenció ofereix un marc legislatiu més obert i adequat al nostre temps: igual reconeixement de les persones davant la llei, dret a l’autonomia i vida independent, la promoció de la voluntat de la persona, i la total inclusió a la comunitat.

És un repte i la voluntat per La Tutela adequar la Institució al canvi de paradigma i redefinir els models de suport per conquerir aquests drets. D’altra banda, també és una prioritat treballar coordinadament amb tots els agents implicats per tal de fer possible la seva real implantació.

Com actuem

  • Potenciem el desenvolupament integral de la persona. Respectant la seva voluntat en la presa de decisions i ajudant-la a trobar els recursos adients per tal que pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats i la seva autonomia.
  • Oferim una atenció de proximitat i individualitzada. La Fundació té presència a Barcelona, Girona, Lleida i Reus, fet que permet oferir una atenció més àgil i propera.
  • Exercim el principi d’independència. La Tutela no està concebuda com a dispensadora de serveis ni com a entitat que en depèn. L’objectiu és actuar de forma neutral i objectiva en la defensa dels interessos i drets de les persones.
  • Treballem amb un equip multidisciplinari de professionals i col·laboradors que ens aporten el seu coneixement i ens ajuden a donar resposta a les necessitats de les persones que acompanyem.
  • Cerquem la coordinació adequada amb els serveis i institucions per crear sinèrgies que millorin el benestar de la persona. La Tutela té la voluntat de col·laborar i participar amb les instàncies administratives i judicials per tal de promoure canvis de progrés en el sector tutelar.
  • Conscienciem el nostre entorn sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Més de 30 anys d’història

La Tutela va néixer el 1985 com a entitat pionera en l’àmbit tutelar.

Els orígens de la institució es remunten a l’any 1983, quan va tenir lloc la reforma del Codi Civil que va permetre a les entitats jurídiques exercir les figures de suport a persones incapacitades legalment.

L’antiga Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS), Cáritas Diocesana de Barcelona i Creu Roja en van promoure la seva creació per tal de garantir i lluitar pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i oferir-les diferents fórmules de suport.