Direct access to content

Josep Ball i Papiol

Vocal

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en neuropsicologia clínica.

Actualment es dedica exclusivament a la consulta clínica. Va portar la direcció tècnica del Taller Llar Sant Josep, centre d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Ha estat formador de mestres d’escoles especials i d’estudiants universitaris i ha dut a terme diferents

This reason, you mustn’t wait until support can get in touch with your writer and you’re going to get a response. Choosingresearch paper writer‘ve got most of the possibility to control a newspaper. There are several writing companies offering help

treballs de recerca en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.