Direct access to content

M4Social presenta projectes socials de millora de l’atenció a les persones al Mobile World Congress 2022

En el marc de la transformació digital del sector social, hem assistit a l’acte organitzat per m4Social i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya dins del programa oficial del Mobile World Congress 2022. En aquest espai s’han donant a conèixer projectes innovadors que permetin superar la bretxa digital especialment entre les persones amb risc d’exclusió social.

En la presentació de l’acte, la Sra. Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ha remarcat la necessitat de crear aliances per tal que el tercer sector assoleixi el nivell tecnològic existent a altres sectors: reivindiquem que l’accés a internet és un dret fonamental. És innegable que l’accés a internet condiciona l’accés de les persones a altres drets que també son bàsics, com el dret a l’educació, el treball o la salut”.

El Sr. Carles Grau, Director de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, ha posat l’èmfasi en la necessitat que el sector públic i el privat treballin junts per tal de reduir la bretxa digital existent. Destaca que accions com la Mobile Week persegueixen l‘objectiu d’acostar la tecnologia al territori i a les persones i que, per tot plegat, la ciutat de Barcelona s’ha posicionat com la “capital de l’humanisme tecnològic”.

Hi ha acord en afirmar que la pandèmia viscuda ha accentuat la bretxa digital. La Il·lma Sra. Laura Pérez, Tinenta de l’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, sosté la necessitat que “aquesta bretxa digital no s’enquisti a la societat”, facilitant l’atenció a les persones, ja sigui donant suport al professional, desburocratitzant tràmits i centralitzant els serveis, així com treballant en l’eix de cures per tal de treure pressió a les dones com a cuidadores.

L’Hble. Sr. Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, destaca la utilitat de la tecnologia, i en concret del Big Data, com a eina per afrontar els reptes actuals i futurs: “és imprescindible que a la recuperació hi acompanyem la transformació, que siguem capaços de respondre les urgències d’avui però sobretot dibuixar una societat millor que permeti que encarem el que ens ve amb més garanties”.

També s’han donat a conèixer els resultats d’un estudi sobre l’estat de la digitalització del tercer sector a Catalunya, de la mà d’Anna Albareda, gerent de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Finalment s’han presentat diferents projectes i iniciatives tecnològiques enfocades a la millora del benestar, la integració i l’autonomia de persones en risc d’exclusió social.

M4Social ha organitzat, també, la conferència “Promoción de la autonomía personal e inclusión social a través de la tecnología y la digitalización” a càrrec d’Alfonso Lara-Montero, director executiu de l’European Social Network.

Al tancament de l’acte, Therèse Jamaa, vicepresidenta de Huawei Espanya i col·laboradora de la nostra Fundació, ha subratllat el fet que “la tecnologia ha de servir per millorar la vida de les persones”.

L’acte es pot recuperar a la web de la Fundació Mobile World Capital Barcelona.