Direct access to content

M4social presenta l’estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer Sector

M4Social, la iniciativa liderada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, amb la qual col·labora La Tutela des de fa anys tant amb formacions en protecció de dades com en el Pla de Transformació digital de l’entitat, ha presentat un estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer Sector.

“La pandèmia ha canviat les nostres vides i hàbits i ens ha conduït cap a un món més digital. La crisi social de la Covid-19 ha imposat i accelerat un procés inevitable de digitalització en molts àmbits i sectors, també en les entitats socials. El Tercer Sector encara té un llarg camí a recórrer en aquest camp per adquirir un grau de maduresa equiparable al d’altres sectors”, ha començat Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

La finalitat de l’informe és aprofundir en l’impacte de les TIC i el seu grau d’adopció en les entitats socials amb la finalitat de respondre dues qüestions: la primera, si les entitats socials estan incorporant la transformació digital a llarg termini i, la segona, en quines àrees necessiten suport per ser més madures digitalment.

En aquest sentit, Sonia Fuertes, comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, ha remarcat que “els canvis que hem de dur a terme són també culturals. No és només l’adopció d’eines sinó un canvi pel que fa al lideratge, a la manera de pensar com ens organitzem, a la generació de confiança i creació d’un vincle amb els professionals, evitant la fiscalització i control, i a la captació i fidelització del talent”.

Conclusions de l’estudi

“El 90% de les entitats ha realitzat millores relacionades amb la digitalització arran de la pandèmia, la qual cosa ha comportat un esforç econòmic no previst. El 49% de les entitats han tingut una despesa extraordinària”, ha posat de manifest Enric Vinaixa, secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Anna Albareda, gerent de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, per la seva banda, ha destacat que “la principal conclusió extreta és que les entitats tenen potencial de millora, essent el 62% d’elles les que tindrien un grau de maduresa digital intermedi”. De fet, l’estudi subratlla la relació entre la dimensió de l’entitat i el seu grau de maduresa digital: a major pressupost i més persones treballadores, més elevat és el grau de maduresa.

A més a més, l’estudi manifesta que la formació és un element clau per millorar les habilitats de les persones que formen part de les organitzacions i que hi ha dos aspectes prioritaris a treballar: per una banda, la visió i el disseny d’un pla estratègic de transformació digital amb un pressupost assignat i, per altra banda, la formació adequada a la plantilla amb competències, coneixements i habilitats digitals.

Reptes per les entitats i les administracions

Per pal·liar les mancances posades en relleu en l’estudi, Albareda ha mencionat alguns aspectes sobre els quals haurien de treballar tant les entitats com les administracions. En primer lloc, haurien de millorar les competències digitals dels professionals de les entitats del Tercer Sector i dels col·lectius als quals atenen. També és indispensable millorar la gestió de dades de les entitats tenint en compte tot el cicle de vida de les dades, així com abordar les TIC des d’una perspectiva estratègica i dissenyar plans de transformació digital per adaptar-se millor a un context canviant. Finalment, seria necessària una millora de les metodologies internes amb l’objectiu de crear una cultura organitzativa més innovadora que posi a la persona al centre.